Uganda

Name
Uganda
ISO
UG
Region
Latin America

Risk

Deforestation
Yes
Transhipment
Yes
Labour Rights & H&S
Yes
Environment
No
Biodiversity
No

Forest Area

Land Area
19,981,000 ha
Forest Area
2,899,800 ha (14.5%)
FSC Forest Area
106,954 ha (3.7%)

Forest Legislations 1